Dagens gang i Utterslev Børnegård - Børnegården

Børnegården åbner kl. 6.30.

Indtil kl. 7.45 er der tilbud om morgenmad i hallen. Man kan vælge mellem havergryn, havrefras, ymer med drys eller nybagt brød. 

Kl. 7.30 

møder der en medarbejder mere ind og gul stue samt blå eller grøn stue åbnes for modtagelse af børn.

Kl. 8.00 

foregår modtagelsen af børnene på barnets egen stue.

Vi har fokus på en rolig og tryg morgenstund med mulighed for at starte dagen stille og roligt. Vi har aktiviteter ved bordene eller på gulvet, når barnet har sagt farvel til mor eller far..

Kl. 9.00

ser vi gerne at alle børn har sagt farvel til deres forældre - derved har vi overblik over hvem og hvor mange børn vi bliver den pågældende dag og vi går i gang med dagens aktiviteter.

Dagen starter med en samling, som kan holdes på stuen, på legepladsen eller i vores store sal.

Her præsenteres børnene for det der skal ske i løbet af dagen - samlingen er med til at forberede børnene og vi anvender ofte en tavle til visuel understøttelse.

Morgensamling kan foregå på mange forskellige måder, bl.a. synger vi, samtaler med børnene om et bestemt emne, børn kan optræde for hinanden mv.

I perioder har vi ”venne-samlinger” hvor materiale fra Mary Fondens ”Fri for mobberi” anvendes… Konflikter børnene imellem drøftes og børnene kommer med forslag til løsninger som er hensigtsmæssige for begge parter. Læs mere om ”Fri for mobberi” andet sted (link)

Når vi holder samling øver vi børnene i at koncentrerer sig, holde fokus, selvværdet styrkes når alle øjne øg øre lytter til det enkelte barn, eller når et enkelt barn optræder for vennerne med en sang eller lign.

Vi ønsker ikke at bliver forstyrret i vores samling, da det forstyrre børnenes koncentration og opmærksomhed. Derfor beder de forældre som aflevere senere end kl. 9, om at vente med at aflevere indtil samlingen er slut.

kl.9.30-11

har vi forskellige aktiviteter - vi tager bl.a. på ture, gerne i mindre grupper for at styrke venskaber blandt børnene og får at opnå et større nærvær barn-barn og barn-voksen imellem.

Vi har også et atelier som bliver flittigt brugt til kreative udfoldelser, en stor sal som vi anvender til boldspil, rytmik og andre motoriske bevægelses lege. Endvidere har vi 2 christiania cykler, så 4 børn og en voksen kan komme rundt i lokalområdet - vi cykler til mosen, til skolehaverne eller andre dejlige steder.

Hver mandag har vores fysioterapeut børn i salen til motoriske og sanselige forløb

Børnene er ofte i aldersgrupper, dvs. at de er sammen med børn på samme alder og udviklingstrin. Pædagogerne planlægger, ofte sammen med børnene, forskellige aktiviteter som tager udgangspunkt i den pågældende aldersgruppes udvikling og behov. Forældre får brev omkring aktivitetens indhold og omfang inden start.

kl. 11-ca.12

spiser vi frokost. Børnene får serveret vand til frokosten

Kl. 12-14

I dette tidsrum sover de yngste til middag.

Øvrige børn er på legepladsen eller har stille aktivitet på stuen.

Kl. 14

Spiser børnene brød og frugt. Børnene får serveret mælk og/eller vand til dette måltid.

Ved bordene taler vi om de aktiviteter børnene har haft om formiddagen, og enkelte børn fortæller om deres tur. Sommetider får børnene fortalt historie.

Efter frugt begynder børnene at blive hentet.

Eftermiddagens aktiviteter variere efter årstiden – i vintermånederne er vi mere inde og anvender vores værksteder og sal.

I sommerperioden anvendes legepladsen til leg og samvær, og der er ofte aktiviteter ved bordene. Der er også en stue som holdes åben for de børn som søger eller har brug for ro og færre børn.

Det er vigtigt at du som forælder siger ”farvel” til en af de ansatte inden I går.

Kl. 17

Lukker Børnegården og personalet har fri.