Ønsker du at indmelde dit barn i Utterslev Børnegård, sker dette ved Pladsanvisningen. 

Når du opskriver dit barn til Utterslev Børnegård, bedes du notere hvilken afdeling du ønsker, at dit barn skal gå i.

Vi har 24 vuggestuepladser på Sadelmagervej/ Bispebjerg Vuggestue.

Vi har 16 vuggestuepladser hos Larverne på Sokkelundsvej.

Vi har 52 børnehavepladser i Børnegården på Sokkelundsvej.

Vi har 50 børnehavepladser i vores udflytterbørnehave Ellinge Strand.

Og vi har 6 pladser til børn med en autisme diagnose eller en psykosocial udfordring (kræver indstilling til en basisplads fra psykolog).

Har dit barn en plads i vuggestuen, er det automatisk sikret en børnehaveplads i enten Børnegården eller på Ellinge Strand. Lad personalet vide hvilken afdeling du ønsker, så hurtigt som muligt.

 

Vi vil gøre vores bedste for at opfylde dit ønske, men må samtidig oplyse om, at vi er nød til at fordele børnene til de afdelinger/stuer hvor der opstår tomme pladser, grundet udmeldelse til skole eller flytning.

Bliver der en tom plads i den afdeling du ønsker, kan vi efter pædagogisk overvejelse og i samarbejde med forældre, rykke barnet.

 

Vi gør opmærksom på, at de 3,5-6 årige børnehavebørn i Børnegården og børnene på Ellinge Strand bytter afdeling tirsdag i LIGE uger, dog ikke uge 42. Det er IKKE muligt at aflevere sit barn til anden afdeling eller stue. Kommer forældre for sent til bussen, er I velkomne til selv at køre til Ellinge Strand og aflevere - alternativet er, at give barnet en fridag :-)