Utterslev Børnegårds politik om TRAFIKSIKKERHED

En målrettet indsats i dagligdagen med udgangspunkt i arbejdet med trafiksikkerhed.

Vi anerkender vores rolle i forhold til mindre børns trafiktræning og sikkerhed.

Desuden anser vi det som en vigtig del, at forældre samarbejder omkring dannelsen af sikkerheden i trafikken, dvs. at fokus rettes mod forælderen selv, som en god rollemodel.

Utterslev Børnegård (UB) arbejder for at alle børn får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Vi arbejder bevidst med trafiksikkerheden i perioder og evt. får børnene et diplom (gerne af færdselspolitiet), når de kan navigere sikkert i trafikken.

UB arbejder med trafiksikkerhed bestående af en række initiativer i samarbejde med børnene, forældre og færdselspolitiet.

 

UB arbejder konkret med:

 • Forud for ture i trafikken, aftaler personalet rollefordeling. Hvem går forrest / bagerst. Børnene bliver nøje instrueret i hvordan de skal forholde sig.
 • Der skal altid være minimum to voksne med på tur, når turen foregår på stærkt trafikerede områder.
 • Ved mindre grupper skal det altid nøje vurderes om det er forsvarligt, at ên voksen færdes alene med børnene.
 • Når turen går til trafikerede veje, har en voksen 4 børnehavebørn/2 vuggestuebørn.
 • ”Ikke-fastansatte” kan gå alene med børnene efter kyndig vejledning og børnekendskab
 •  Ved deltagelse af et barn med basisplads, skal børn:voksne være i et sådan forhold, at basispædagogen kan forlade gruppen med barnet ved behov af kortere varighed
 • Børnene skal enten holde i hånd 2-2 eller 3-3, eller gå lige ved siden af hinanden
 • Børn og voksne stopper ved vejkryds, ind - og udkørsler, samt kigger til begge sider igen, inden en vej krydses
 • Børn lærer hvad rød / grøn mand ved et trafiklys betyder
 • Hvis et trafiklys bliver rødt mens gruppen står midt i overgangen, fortsætter gruppen trods ”den røde mand”. Vi får øjenkontakt med de billister som holder og venter på grønt, så de ved at vi fortsætter. Det skal altid vurderes hvad det er mest hensigtsmæssigt.
 •  Skal gruppen med bus eller tog, går der altid en voksen forrest og en bagerst. Alle går ind og ud af samme dør. Børnene skal tælles, mens de går ud af tog/bus og efter de er samlet på perron/fortov. En voksen forlader først bussen, når alle børn er ude og talt. Det aftales med chaufføren ved indgang, hvor vi skal af og at vi lige giver ”thumbs up” når børnegruppen er ude

En opladet mobil medbringes på samtlige ture.


Ved uforudsete forhold, ildebefindende eller andet:

Ring til ledelse så hurtigt som muligt, som så kan foretage de videre kontakter, således at fokus kan fastholdes på barnet/gruppen.