Styrket læreplan 2020, under udarbejdning

Bilag
Utterslev Børnegård er igang med at udfærdige en ny pædagogisk læreplan. Arbejdet fortsættes på kommende udviklingsdage og personalemøder.
I januar, februar og marts 2020 har vi fokus på børns alsidige personligheds udvikling og sociale udvikling.